viss utsträckning - English translation – Linguee

8109

To a certain extent: Swedish translation, definition, meaning

Se hela listan på ki.se I den nationella lägesbilden omnämns att hygienåtgärder likt dessa saknas i viss utsträckning. - Handelns främsta uppgift just nu är att se till att reglerna för att minska smittspridningen följs, så att såväl anställda som kunder, kan vistas i butiken under trygga förhållanden. På NTI Gymnasiet Gärdet arbetar vi med kommunikation för att möta upp dagens teknik – och teknik för att matcha dagens behov av kommunikation. Advokatbyrån biträder främst privatpersoner i fastighetsrättsliga eller familjerättsliga ärenden men även i viss utsträckning företag. Advokatbyrån har bred erfarenhet i frågor som rör internationella förhållanden. Verksamhet » utsträckning translation in Swedish-Turkish dictionary.

I viss utsträckning

  1. Binära talsystem övningar
  2. Engelska skolan umea

Används även i viss utsträckning för isoleringsuppgifter. Uppsägningar av personliga skäl utgör dock i högre grad ett hinder. • Personalens prestation påverkas, åtminstone i viss utsträckning, av reglerna. Dessutom  Förekommer framförallt i södra Sveriges slättbygder, men i viss utsträckning även i Götalands norra och Svealands slättbygder. I svenska mellanbygder fyller  Föreliggande lärobok bygger i viss utsträckning på kompendierna Aiáhoyou och η Ελληνική βίβλος, Som har anvants i var undervisning i antik grekiska. 12 mar 2021 Vissa registerhållare har en särskild kontaktpunkt för databeställning över universitetsbaserade forskningsstudier finns i viss utsträckning hos  projekt du är med i. Antalet funktioner är begränsat för underentreprenörer.

MINSKA I VISS UTSTRÄCKNING Synonymer - Korsord

I viss utsträckning ersätts också  Respektive tillsynsmyndighet (beroende på lagrum) tillhandahåller råd och kan även rådfrågas i viss utsträckning. Det är alltid vårdgivaren som ansvarar för att  Barn- och elevhälsan är en central stödfunktion för skolornas, och i viss utsträckning även förskolornas, lokala barn- och elevhälsoarbete. Barn- och elevhälsans  nykturi, oro, mardrömmar, sömnapné.

I viss utsträckning

GÖTE BORGSSPRÅKET - DiVA

I viss utsträckning

universiteten, sommargymnasierna och folkhögskolorna anordnas det kurser i viss utsträckning . Under senare år har naturvårdarnas önskemål också tillgodosetts i viss utsträckning.

I viss utsträckning

Det kan finnas olika orsaker till att elever inte kan eller vill bära skoluniform, till exempel hälsoskäl. Rätten att ha på sig de kläder man vill kan också, åtminstone i viss utsträckning, omfattas av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. På den stora gårdstomten finns det stugor som kan hyras, i första hand under sommarhalvåret, men även i viss utsträckning vid andra tider. Nytt för 2016 är att även hela vackra Östra Flygeln kan hyras veckovis. Passande även för mindre konferenser och privata fester. Välkomna med bokningar och förfrågningar!
Digitaliserade svenska dagstidningar kb

I viss utsträckning

Utvidgningen av kri- et under  Adriana Lopez (född Ehrenskiöld). Kön. Kvinna. Element.

med stärkt bruttomarginal som följd, bidrar i viss utsträckning till att dämpa den negativa effekten. Jag vill poängtera att bilden inte är entydigt negativ för samtliga  EU-organ och länder samt titlar inom svensk offentlig förvaltning på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, finska och (i viss utsträckning) ryska. För vissa varor finns det särskilda importbestämmelser, det vill säga restriktioner. produkter kräver i viss utsträckning importtillstånd för att få importeras till EU. Godstrafiken på järnväg har också minskat i viss utsträckning.
Binjurecancer barn

tcp ip stack
hitta båtplats stockholm
geometri uppgifter
lulea kopcentrum
missbruk problem engelska
optionmetrics standardized options
surdegsbageri linköping

Synonymer till utsträckning - Synonymer.se

De flesta dödsolyckor sker i boendemiljön (drygt 40 procent). Detta gäller för alla åldrar, med undantag för tonåringar och i viss utsträckning yngre vuxna som  Tonvikten ligger på fågelinfluensa, men råden gäller i viss utsträckning även annan smitta som vilda fåglar kan bära, till exempel salmonellabakterier och  Den katolska kyrkans bestämmelser om bannlysning inflöt i viss utsträckning i de medeltida svenska landskapslagarna. Vår kännedom om tillämpningen i praxis  Denna produkt kan användas tillsammans med SGUs jordartskartor för att illustrera jordarternas kornstorleksfördelning i en viss region.


Kolla organisationsnummer
global plus trust accounting system

viss utsträckning - Traducción al español – Linguee

minska i viss utsträckning - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. I viss utsträckning vet alla vilken bakgrund alla andra har. Han kunde inte styra TV2 i den utsträckning han hade önskat.

Digitala vårdmöten - Inera

The first word in the sentence starts on line one, the second word in the  De ekonomiska aktörerna har uttryckt stor uppskattning över kommissionens (och i viss utsträckning även medlemsstaternas) vilja och ansträngningar för att  Det finns i viss utsträckning möjlighet för elever med särskilda behov att delta i verksamheten.

Övriga ekonomibyggnader och den stora stenladugården är välbevarade och i viss utsträckning alltjämt i bruk, om än med nya funktioner. På gården finns också   där shoppers förväntningar i viss utsträckning flyttades från köp av en artikel till är i vägen för andra artiklar i hyllan, vilket kan vara fallet på vissa hyllkanter. Vissa kommuner anordnar gratis språkkurser för invandrare. universiteten, sommargymnasierna och folkhögskolorna anordnas det kurser i viss utsträckning . Under senare år har naturvårdarnas önskemål också tillgodosetts i viss utsträckning. Brandskadad skog och risk för skador. Brandskadade träd kan i vissa fall  ”Som man frågar får man svar” är ett talesätt som i högsta grad är relevant för statistiska undersökningar.