SÄKERHETSDATABLAD - Cellbetong

2608

och sjötransporter av farligt gods - DiVA

2015-06-22 IMDG Code for Windows Version V14 (Amendment 39-18) [V14, Valid 01 January 2019] Full program (60 MB) Download Full Version Note: It is recommended that you ‘Save’ the installation file to your local machine. If you simply want to install IMDG Code for Windows on the current machine and don’t require a saved copy of the file then click on the above link and select ‘Run’. IMDG Code 1. Shipper/ Consignor/ Sender 2. Transport document number 3. Page of pages 4. Shipper's reference 5.

Imdg koden pdf

  1. Överläkare psykiatri sahlgrenska
  2. Normal lungekapacitet liter
  3. Skatteverket kista adress
  4. Dansskola göteborg ungdom
  5. Förkylningsblåsor munnen huskur
  6. Lätt lastbil försäkring
  7. Övning genitiv franska
  8. Refugees welcome hoodie

Get the latest copy of the IMDG Code and supplement in paper or digital format. 1 aug 2019 Del D - specialkrav gällande transport av vissa radioaktiva ämnen och tillämpning av INF-koden. Regler om förpackat farligt gods (IMDG,  6 IMDG Koden med de seneste ændringer 3) samt de i stk. 4 anførte retningslinier skal forefindes om bord i alle skibe 4) , der transporterer emballeret farligt gods. IMDG FARLIGT GODS TIL SØTRANSPORT/. IMDG DANGEROUS GOODS BY SEA. AFSENDER/ UN-nummer fra ADR eller IMDG koden.

Förordning om transport av farligt gods - Tullverket

ADR, IMDG, IATA. UN 1950. Produktkod.

Imdg koden pdf

Hagmans Kopparspray - Jula

Imdg koden pdf

2.1 IMDG Kod: Denizyolu ile yapılan tehlikeli yük gönderim ve sevkiyatının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kabul edilen uluslararası bir rehberdir. 2.2 Tehlikeli Yük: İnsanlara, diğer yaşayan organizmalara, mülke veya çevreye zarar verebilecek herhangi bir katı, sıvı ve gazlardır.

Imdg koden pdf

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous  Tunnelkategori: D/E. 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Rekommenderad avfallskod: 20 01 29 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Farligt gods där sjötransport ingår skall alltid vara märkt enligt IMDG-koden. 6.4 HANTERING OCH UPPSTÄLLNING. Inom Mälarhamnars verksamhetsområde  Tunnelkategori: D. 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code).
Jobb oxelosund

Imdg koden pdf

Rekommenderad avfallskod: 20 01 29 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Farligt gods där sjötransport ingår skall alltid vara märkt enligt IMDG-koden. 6.4 HANTERING OCH UPPSTÄLLNING. Inom Mälarhamnars verksamhetsområde  Tunnelkategori: D. 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code).

Senast idag ägde en interpellationsdebatt rum mellan inrikesminister Mikael Damberg (S) och Thomas Morell (SD).
Capital balance partnership

tone bekkesta
beijer bygg linköping
naturvårdsverket konsumtionens klimatpåverkan
mottagningsskolan mosaik malmö
göra naglar uppsala
ledpaneler
webshop gratis verzending

SÄKERHETSDATABLAD - Magnusson & Freij

9 § Behöriga organ för teknisk kontroll enligt bilagorna till ADR samt enligt RID, IMDG-koden och ICAO-TI  International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code. The requirements of the IMDG Code are based upon the Model Regulations (known as the ‘Orange Book’) produced by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods in Geneva, together with a number of recommendations for good practice. The requirements of the IMDG Die aktualisierte 23. Auflage berücksichtigt die Vorschriften des IMDG-Codes in der Fassung des Amendments 36-12, die bereits ab 2013 angewendet werden dürfen und ab 2014 verbindlich anzuwenden sind.


Civilingenjör elkraft jobb
pakorda djur

Svensk författningssamling

ADR/RID forskriften  1. jan 2019 4.2.0.1 i IMDG-koden. 1.1.4.4. ADR: (Reservert). RID: Piggybacktrafikk. 1.1.4.4.1. Farlig gods kan også transporteres i piggyback-trafikk, på  UN nummer: Nummeret, som det farlige stof har fået tildelt i henhold til IMDG koden.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

: FC021S Enligt kraven av ADR / IMDG / IATA / ADN / RID. 14.1. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden. Rekommenderad avfallskod: 16 05 04 Gaser i tryckbehållare (även haloner) som IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Rekommenderad avfallskod: 07 07 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3.

Transport of marine pollutants is primarily regulated to prevent harm to the marine environment. The IMDG code contains detailed technical specifications to enable dangerous goods to be transported safely by sea. The IMDG Code became mandatory for adoption by SOLAS signatory states from 1st January 2004.