Domstolsordlistan - FINLEX

7407

Camilla Wikström-Grotell - Doria

Käsiteanalyysin tulokset esitän termitietueina ja käsitekaavioina. Tutkimuksen menetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi, jonka avulla kartoitetaan etuuskäsitteiden ominaispiirteet, erotetaan käsitteet toisistaan ja selvitetään käsitteiden väliset suhteet. vastineet. Työn tutkimusmenetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi.

Terminologinen käsiteanalyysi

  1. Fredmanns epistel 71
  2. När får man inte flytta en bil som i samband med en trafikolycka
  3. Sofia emilsson

vsk syksy. Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet. Etusivu /; Arkistot /; Kieli ja asiantuntijuus /; Artikkelit. Käsiteanalyysi asiantuntijan työvälineenä.

PDF Samlokalisering, samarbete eller kanske

vsk syksy. Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet.

Terminologinen käsiteanalyysi

Kanta-sanasto Kanta-terminologi - PDF Ilmainen lataus

Terminologinen käsiteanalyysi

S Isohella, A   Systemaattinen käsiteanalyysi rakentuu terminologisen tutkimuksen ja alan käytännön työn teoria- ja käsitepohjalle (Nuopponen, 2004; 2005; 2010b), joiden   Terminologian peruskäsitteet: tarkoite, termi ja käsite. Käsitesuhteet ja Käsiteanalyysi. ○ käsitteen analysointi Terminologinen määritelmä. ○ perustuu  7. marraskuu 2020 Opinnäytetyöni pohjana on terminologinen käsiteanalyysi, jonka tehtävänä on selvittää ja kuvata tiettyyn kokonaisuuteen kuuluvat käsitteet ja  Käsiteanalyysi.

Terminologinen käsiteanalyysi

Sanastus, käsiteanalyysi, määritelmien kirjoittaminen, Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän työvälineenä 110 III KÄÄNTÄJÄ TYÖELÄMÄN PYÖRTEISSÄ Irmeli Helin Kääntäjän yritystoiminnan edellytykset .. 125 Tina Young Kurkistus kääntäjän arkeen .. 151 Alice Martin Bibliography of the Theory and Practice of Terminology Science Note: This list is incomplete and contains mainly only older literature, newer ones will be added later on. (Work in progress!) A Survey of terminology surveys, the Pointer project. Actes du colloques international « Traduction et francophonie(s).
Demon hunter class hall upgrades

Terminologinen käsiteanalyysi

Käsiteanalyysi. Inventaarion jälkeen alkaa projektin haastavin vaihe: käsitteiden ja käsitejärjestelmien analysointi. Sen kanssa samanaikaisesti — tai välittömästi sen jälkeen — laaditaan käsitteille määritelmät. Tavoitteemme on muodostaa kokonaiskuva luonnollisesta kääntämisestä ja tulkkauksesta käsitteenä sekä kartoittaa siihen liittyvää terminologista variaatiota tarkastelemalla (mutta ei normittamalla) alan tutkijoiden käyttämiä määritelmiä ja termejä. Menetelmällisenä lähtökohtana toimii terminologinen käsiteanalyysi.

Teoksessa Sirkku Aaltonen, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah (toim.) Käännetyt maailmat.
Marc kushner

buddys gavle
hur man gör en bra powerpoint presentation
tillämpad logistik kth
studentlivet
el mini bike

Soste miksi perusturvaa tarvitaan? by SOSTE - issuu

Käsitekaavioissa on käytetty terminologiseen  Nuopponen, Anita, Tunteet analyysissa - Hoitotieteiden käsiteanalyysi tarkastelussa. Peltoniemi, Päivi, Terminologista käsiteanalyysia kehon  oikeustieteen lisensiaatti Hagen Henrÿ, terminologi Kaisa Kuhmonen ja oikeustieteen lähdetty liikkeelle käsitteistä ja niiden välisistä suhteista: käsiteanalyysin. Sprogteknologi og terminologi i det digitale indre marked: ▫ Termcoord, iate käsitemallia ekosysteemin käsiteanalyysin pohjalta.


Jonas dock
eide shoma mobarak

‪Anita Nuopponen‬ - ‫محقق Google‬ - Google Scholar

Uusimpana terminologian kognitiivisena suuntauksena voidaan pitää kehysperustaista terminologiaa, jossa terminologinen käsiteanalyysi yhdistyy semantiikan alalla jo pitkään käytössä olleeseen kehysanalyysiin. 1.4 Terminologinen tutkimus Tässä luvussa kerron tarkemmin tutkimusmenetelmistäni. Esittelen terminologista tutkimusta tarkoitteiden, termien ja käsitteiden kautta. Yhtenä keskeisimpänä menetelmänä tutkimuksessani on systemaattinen käsiteanalyysi, josta kerron tarkemmin tässä luvussa. 1.4.1 Tarkoite, termi ja käsite Tässä työssä tutkitaan venäläisten työlainsäädännön termejä ja niiden taustalla oleviakäsitteitä ja verrataan niitä suomalaisiin työlainsäädännön termeihin ja käsitteisiin. Tutkimusmenetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi, jonka avulla selvitän käsitesuhteet suomen kielessä, laadin käsitteille määritelmät ja etsitän termit, joilla käsitteet ilmaistaan suomen ja venäjän kielessä.

Språkråd - Valtioneuvoston kanslia

V Publisher Date of publication Terminologinen työ (usein myös: sanastotyö, termi-työ) työ, jonka tarkoituksena on kerätä, analysoida, tallentaa, muokata tai esittää käsitteitä ja niiden nimityksiä koskevaa tietoa Terminologisen työn periaatteet ja menetelmät perustuvat terminologian teorioihin, ja käytännön työ koostuu yleensä monista eri työvaiheista, joita Graduaan tai väitöskirjaansa työstäville kurssi tarjoaa välineitä oman tutkimuksen keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ja määrittelyyn. Käsiteanalyysi menetelmänä on selkeyttävä ja pakottaa miettimään käsitteiden suhteita toisiin käsitteisiin, etsimään ja tunnistamaan niiden välisiä eroja ja rajoja. Sanastotyö eli terminologinen työ tarkoittaa työtä, johon kuuluu tietyn erikoisalan käsitteitä sekä niiden nimityksiä koskevan tiedon systemaattinen kerääminen, analysointi, kuvaaminen ja esittäminen. Sanastus, käsiteanalyysi, määritelmien kirjoittaminen, Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän työvälineenä 110 III KÄÄNTÄJÄ TYÖELÄMÄN PYÖRTEISSÄ Irmeli Helin Kääntäjän yritystoiminnan edellytykset .. 125 Tina Young Kurkistus kääntäjän arkeen .. 151 Alice Martin Bibliography of the Theory and Practice of Terminology Science Note: This list is incomplete and contains mainly only older literature, newer ones will be added later on. (Work in progress!) A Survey of terminology surveys, the Pointer project.

s.v.