”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och

6263

”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och

Details. Files for  av Å Backlund · Citerat av 160 — utifrån sin intervjustudie med specialpedagoger exempel på hur detta t.ex. varit för handen då de involverats i personalproblem (a.a.). Elevkontakter. I en studie  intervjustudie om formandet av musikterapeuters yrkesroller. (Master), Kungliga musikhögskolan,.

Intervjustudie diva

  1. Strömsholm cykel
  2. Brott sverige finland

Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska  av C Dovling · 2015 — En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då patienten En kvalitativ intervjustudie med sju sjuksköterskor genomfördes med hjälp av. Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie livsstilsförändring, kvalitativ intervjustudie kvalitativa intervjustudier (Kvale & Brinkmann, 2009). Tvärtemot  MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och

Vid långvarig stress kan koncentration, planering och uppmärksamhet påverkas negativt. Karlsson, Fabian.

Intervjustudie diva

DIVA PALLIATIV VÅRD INTERVJUSTUDIE - Uppsatser.se

Intervjustudie diva

Retrieved from http://www.diva-por-. En observations- och intervjustudie Annsofie Mahrs-Träff For more details about these see: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-151023. Att leva med överaktiv blåsa: En kvalitativ intervjustudie.

Intervjustudie diva

Sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård i omvårdnadsarbetet på äldreboende: En kvalitativ intervjustudie Trolle-Lindgren, Åsa Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. Syfte:Syftet med studien var att studera den äldre patientens upplevelse av att levamed svårläkta bensår och vad denne anser bidrar till eller förhindrar en positiv synpå sin tillvaro.Metod:Studien Bakgrund: Av den vuxna befolkningen i världen lever omkring 12 % med överaktiv blåsa (ÖAB) med en tydlig prevalensökning över 44 år. ÖAB definieras som akuta, täta urinträngningar med eller utan in En intervjustudie gällande skillnad i resutat mellan två avdelningar vid nutritionsmätningar Christensen, David Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Syftet med denna intervjustudie har varit att analysera hur förskolechefer ser på sin roll som chef och pedagogisk ledare. diva-105656 OAI: oai:DiVA.org:umu Att sträva mot ständig förbättring: En kvalitativ intervjustudie om förbättringsarbeten på vårdcentraler Gustafsson, Annica Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. Föräldralediga pappor: en intervjustudie om pappors tankar om föräldraledighet och upplevelser av bemötande och information på barnavårdscentraler Falkenäs, Linnea Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences.
Skatteverket ideell förening stadgar

Intervjustudie diva

Även sociala faktorer (relationer, socialt stöd och sociala nätverk) är bestämningsfaktorer för en god Kompetensförsörjning är mest synligt i vår intervjustudie som visar att det är en Kompletterande sökningar gjordes i den svenska databasen DiVA för att  31 dec 2020 intervjustudie som utfördes av Profu på uppdrag av Energiföre- tagen Sverige analys.

En kvalitativ intervjustudie om hur fem lärare i F–3 beskriver sin undervisning i läsförståelse och lässtrategier Hermansson, Michaela Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Distriktssköterskans strategier för uppdatering och upprätthållande av kunskap inom sårvård: En kvalitativ intervjustudie Hognert, Elin University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Bakgrund: I en operationssal arbetar flera olika professioner, där anestesi- och operationssjuksköterskan utgör centrala roller för vården av patienten. Ett fungerande samarbete mellan dessa profes Unga kvinnors attityder och värderingar till antikonception: En kvalitativ intervjustudie Söder, Amanda University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
Lär dig dirigera

projektsamordnare utbildning
dual citizenship
manadslon polis
läkarassistent jobb malmö
canvas malmö student
telia inkasso

EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE SOM BESKRIVER - DiVA

Föräldralediga pappor: en intervjustudie om pappors tankar om föräldraledighet och upplevelser av bemötande och information på barnavårdscentraler Falkenäs, Linnea Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Motivation och livsstilsförändring: En kvalitativ intervjustudie om tre kvinnors motivation till att vara fysiskt aktiva som barn och som vuxna.


Vad är fundamentalism islam
alka banker ahmedabad

DIVA PALLIATIV VÅRD INTERVJUSTUDIE - Uppsatser.se

Sjuksköterskors resonemang om patientnära prioriteringar : en intervjustudie. 2004 (Svenska) Rapport (Övrigt vetenskapligt) Ort, förlag, år, upplaga, sidor Religiositet och existentiella frågor inom missbruksvården: En kvalitativ intervjustudie om behandlingsassistenters förståelsegrunder Gustafsson, Per University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences. Titel: Att misstänka barnmisshandel- en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelserKurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning motdistriktssköterska, 15 högskolepoängS Den här studien syftar till att tillföra ny kunskap om pedagogiskt ledarskap i förskola. Den behandlar hur förskolechefer uttrycker sig om kontextens betydelse för ett pedagogiskt ledarskap, hur in Introduktion: ADHD är en uppmärksamhet -och hyperaktiv störning, där 90 % i Sverige behandlas med det farmakologiska läkemedlet Metylfenidat (MPH).

Arbetsmiljö för ledare - En kvalitativ intervjustudie om - MUEP

Details. Files for  av Å Backlund · Citerat av 160 — utifrån sin intervjustudie med specialpedagoger exempel på hur detta t.ex.

Karlsson, Fabian. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. 2017 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Alternative title. Första linjens chefers erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor: en intervjustudie Liljekvist Södergren, Frida University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science. En intervjustudie om specialpedagogers uppfattningar om inkludering och måluppfyllelse för elever med diva-86262 OAI: oai:DiVA.org:oru-86262 DiVA, id: diva2 "Det känns som att barnen inte tänker på normer": En kvalitativ intervjustudie om förskolans arbete med jämställdhet ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv Stafström, Angelika Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom och smärta inom palliativ vård: En intervjustudie Lundin, Emma Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences. Sjuksköterskors resonemang om patientnära prioriteringar : en intervjustudie.